วางแผนและพฒั นา Attraction


เรามีความเชี่ยวชาญในการ “สร้างสรรค์ที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้” ซึ่งปรากฎให้เป็นไปได้” ซึ่งปรากฎให้เห็นในสวนสนุกและ attraction facilities ที่เราfacilities ที่เราได้สร้างขึ้น
ประสบการณ์และผลงานของเราที่เพาะบ่มมาตั้งแต่ครั้งยังเป็น Buildup เริ่มตั้งแต่เป็น Buildup เริ่มตั้งแต่หุ่นยนต์สำหรับงานนิทรรศการ อาทิ ไดโนเสาร์, บุคคลอาทิ ไดโนเสาร์, บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์, สัตว์ ฯลฯ จนมาสู่การพัฒนาภาพฯลฯ จนมาสู่การพัฒนาภาพขนาดใหญ่, ภาพ 3 มิติ, สิ่งก่อสร้างต่างๆ มิได้จำกัดสิ่งก่อสร้างต่างๆ มิได้จำกัดเพียงแค่ในประเทศญี่ปุ่น หากแต่ยังสามารถพบเห็นได้ทั่วหากแต่ยังสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกแห่งของเอเชีย

◎ Attractions งานอีเวนท์
◎ งานนิทรรศการสร้างแบบจำลอง, งานศิลป์
◎ ชุดสูทตัวละครต่างๆ
◎ หุ่นยนต์สันทนาการ