สร้างตวั ละคร


การสร้างตัวละครที่มิได้สำเร็จสมบูรณ์เพียงแค่บน กระดาษแต่ต้องผ่านทางสื่อ ดังนั้นกระดาษแต่ต้องผ่านทางสื่อ ดังนั้นการดำเนินงานที่มีการคาดคะเนถึงกระบวนการคาดคะเนถึงกระบวนการทำงานและปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เกิดขึ้นจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์นั้นถือเป็นปัจจัยพื้นฐานแห่งความสำเร็จ แห่งความสำเร็จ
เรามีประสบการณ์มากมายในการออกแบบของ IDA, สภาพแวดล้อมการสร้างตัวสภาพแวดล้อมการสร้างตัวละคร, 4krวีดีโอ, เว็บไซต์, CG, การสร้างCG, การสร้างแบบจำลอง เช่นเดียวกับสถานที่ผลิตต่างๆ ซึ่งประสานร่วมกันอย่างซึ่งประสานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในขณะทำงาน
◎ ออกแบบการผลิตวีดีโอ (สตอรี่บอร์ด, Pre-Visualization เป็นต้น) Visualization เป็นต้น)
◎ การออกแบบตัวละคร
◎ กลศาสตร์, ออกแบบเซ็ตติ้ง
◎ อิมเมจบอร์ด, color illustrations

Jetzt herausfinden arbeite ich freiberuflich fr verschiedene auftraggeber