ฝ่าย

สตูดิโอ VFX・CG・3D : Light & Shadow (ไลท์และแชโดว์) แชโดว์)

ทีมโปรดักชั่นในบริษัทของเรารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์แบรนด์สตูดิโอเอกเทศแห่งแบรนด์สตูดิโอเอกเทศแห่งใหม่

จากประสบการณ์ผลงานจำนวนมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราจะสร้างสรรค์ปัจจุบัน เราจะสร้างสรรค์รูปแบบการผลิตแบบใหม่ซึ่งมีการทำงานใกล้ชิดกับสตูดิโอการทำงานใกล้ชิดกับสตูดิโอต่างประเทศ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่สืบสานต่อมาจาก Buildup ลูกค้าจึงสามารถคาดหวังกับสามารถคาดหวังกับผลงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

 www.light-and-shadow.jp

เทคนิคพิเศษ/สร้างแบบจำลอง: ZEPPET

ด้วยประสบการณ์กว่า 28 ปีในการผลิตเทคนิคพิเศษ, จุนยะ โอคาเบะ จุนยะ โอคาเบะ รวบรวมเอานักสร้างสรรค์ฮอลลีวู๊ด, นักสร้างแบบจำลองมืออาชีพ, สร้างแบบจำลองมืออาชีพ, นักสร้างสรรค์หน้าใหม่ไฟแรงมาเข้าร่วมทีม มาเข้าร่วมทีม
นอกเหนือจากเทคนิคการผลิตแบบเดิม เรายังสรรสร้างผลงานในขอบข่ายกว้างตั้งแต่ผลงานในขอบข่ายกว้างตั้งแต่ระบบดิจิตอลอิมเมจ จนถึงการผลิตผลงาน 3 มิติ จากการผลิตผลงาน 3 มิติ จากข้อมูล 3D

www.zeppet.jp

Vielleicht passen die geschichten ja sieh Mal diese Seite an auf eine kinder- und familienhomepage