พฒั นาโครงการ


เราวางแผนงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิงหลากหลายประเภท อาทิ วีดีโอหลากหลายประเภท อาทิ วีดีโอ, ตัวละคร, ดิจิตอลคอนเทนท์, ของเล่นและของเทนท์, ของเล่นและของสะสม, สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ต้น
เราไม่ได้ดำเนินการเพียงแค่การพัฒนา หากแต่เรายังสนับสนุนช่วยเหลือในลักษณะที่สนับสนุนช่วยเหลือในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดกับแต่ละโปรเจค อาทิ การจัดหาโปรเจค อาทิ การจัดหาช่องทาง, การจัดจำหน่าย เป็นต้น โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้น โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง, การเผยแพร่ภาพวีดีโอโดยผ่านทางภาพวีดีโอโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต
สภาพแวดล้อมการพัฒนาที่อยู่ใกล้กับสถานที่สร้างล้วนสามารถนำเสนอแผนงานยอดสามารถนำเสนอแผนงานยอดเยี่ยมและเป็นรูปธรรมได้ตามเงื่อนไขการผลิตต่างๆ ตามเงื่อนไขการผลิตต่างๆ ของลูกค้าและคู่ค้า อาทิ กำหนดการณ์ และงบประมาณ กำหนดการณ์ และงบประมาณ เป็นต้น

◎ วางแผนและผลิตเนื้อหาวีดีโอ (ภาพยนตร์, โฆษณา, วีดีโอสตรีมมิ่งทางวีดีโอสตรีมมิ่งทางอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น) ต้น)
◎ เซ็ตติ้ง, เขียนบท, ทำสตอรี่บอร์ด และตรวจเช็คความต่อเนื่องสำหรับวีดีโอ ต่อเนื่องสำหรับวีดีโอ
◎วางแผน, เซ็ตติ้ง, ออกแบบ, และสร้างโมเดลของตัวละคร ละคร
◎ วางแผนและออกแบบของเล่นและของสะสม
◎ สวนสนุก, งานอีเวนท์, Attraction ของงานนิทรรศการ นิทรรศการ

Um die englische korrespondenz von grund auf zu lernen, habe ich von 2008 bis 2010 ein umfrage diplomarbeit fernstudium zur fremdsprachenkorrespondentin in englisch absolviert